Kilka słów...

A KUKU powstało w 2014 roku z myślą o dzieciach z zaburzeniami i opóźnieniami rozwoju oraz
ich rodzicach. Jesteśmy zespołem specjalistów oferujących kompleksową pomoc w zakresie
terapii zaburzeń i stymulacji umiejętności poznawczych, komunikacyjnych i społecznych.
Prowadzimy wielospecjalistyczną diagnostykę zaburzeń neurorozwojowych oraz
neurologopedyczną i pedagogiczną ocenę funkcjonowania dziecka. Wspieramy także rodziców
proponując konsultacje, przekazując wskazówki i strategie postępowania oraz ułatwiając im
kontynuowanie terapii w domu.

ZESPÓŁ

mgr Katarzyna Lichtańska

neurologopeda, pedagog specjalny

certyfikowany diagnosta ADOS-2 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Swoje zainteresowania zawodowe i naukowe skupia wokół zagadnień diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ORM, afazją rozwojową i apraksją mowy. Zajmuje się diagnostyką funkcjonalną, prowadzi diagnostykę ADOS-2 oraz zajęcia terapeutyczne.

mgr Paulina Harasim

logopeda, terapeuta pedagogiczny

logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Prowadzi zajęcia terapii indywidualnej dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wadami wymowy. Wciąż szkoli swoje umiejętności w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z ASD.

mgr Patrycja Pagos

logopeda, pedagog

pracuje jako nauczycielka wychowania przedszkolnego i terapeutka w przedszkolu z oddziałami specjalnymi. Prowadzi zajęcia terapii indywidualnej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnością. Szkoli się z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z ASD i wciąż buduje swój warsztat biorąc udział w wielu kursach i warsztatach z zakresu diagnostyki i wspierania rozwoju dziecka.

mgr Anna Orlik-Zastępa

neurologopeda, pedagog

na co dzień pracuje w szkolę podstawowej jako nauczyciel i logopeda.Prowadzi diagnozę i terapię wad wymowy i zaburzeń miofunkcjonalnych oraz wczesną naukę czytania i terapię ręki. Przygotowuje również dzieci i dorosłych do zabiegu podcięcia wędzidełka podjęzykowego. Do prowadzonej terapii włącza zabiegi elektrostymulacji.

mgr Daria Wiernek

psycholog, psychoterapeuta

pracująca w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie gdzie zajmuje się diagnozą i wpieraniem dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze oraz grupę warsztatową dla rodziców, a także spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. W pracy, a przede wszystkim w życiu bliska jest jej filozofia Porozumienia bez Przemocy, która zachęca do zaglądania pod powierzchnię zachowania i spojrzenia na nie z perspektywy potrzeb.