Nasza oferta

Prowadzimy wielospecjalistyczną diagnostykę i terapię. Każdy cykl zajęć terapeutycznych rozpoczynamy spotkaniem, mającym na celu rozpoznanie umiejętności dziecka i ocenę jego funkcjonowania.

Logopeda i neurologopeda​

• diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna oraz terapia zaburzeń mowy i komunikacji, dla dzieci:
– z opóźnionym rozwojem mowy
– z wadami wymowy
– niemówiących
– z niepełnosprawnością intelektualną
– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– z afazją dziecięcą
• konsultacje dla rodziców
• bilans rozwoju mowy dwulatka

Psycholog Dziecięcy​

• konsultacje dla rodziców, którzy:
– chcą wiedzieć więcej o rozwoju dzieci,
– chcą lepiej zrozumieć różne dziecięce zachowania,
– potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami (dziecka i własnymi),
– widzą, że dziecko ma trudności z adaptacją do żłobka lub przedszkola,
– widzą, że dziecko ma trudności w kontaktach z rówieśnikami,
– czują, że rola rodzica jest dla nich emocjonalnie trudna,
– niepokoi ich rozwój ich dziecka
• terapia psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym

Pedagog specjalny​

• diagnoza pedagogiczna i terapia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
– z niepełnosprawnością intelektualną
– z dysleksją
– z zaburzeniami koncentracji
– z obniżoną sprawnością manualną
– o nieharmonijnym rozwoju
• Terapia ręki
• Badanie dojrzałości szkolnej
• Konsultacje dla rodziców