terapia i diagnostyka

Autyzm

Prowadzimy terapię oraz kompleksową diagnostykę zaburzeń ze spektrum autyzmu.

U nas zajęcia terapeutyczne to spotkania terapeuty z dzieckiem i jego rodzicem. Poprzez zabawę, budowanie relacji i odpowiednio dobrane aktywności wspieramy intelektualne, językowe i społeczne funkcjonowanie dziecka. Zajęcia służą rozwojowi dziecka, ale też wspierają rodziców.

BADANIE

ADOS-2

Nazywane „złotym standardem” diagnozy autyzmu na świecie. Jest to standaryzowany protokół obserwacji, będący aktualnie najbardziej rzetelnym i wiarygodnym narzędziem pozwalającym na ocenę stopnia nasilenia zachowań ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 polega na przeprowadzeniu kilkunastu zabaw i interakcji z dzieckiem, według ściśle określonego scenariusza. Każde zachowanie dziecka jest rejestrowane i opisywane. Ocena zachowań dziecka staje się podstawą obszernego i szczegółowego raportu, który rodzice otrzymują po przeprowadzonym badaniu.

Procedura badania ADOS-2 u nas:

Na pierwszym spotkaniu diagnosta obserwuje dziecko podczas swobodnej zabawy, próbuje nawiązać z nim relacje i opisuje jego zachowania. Dziecko ma możliwość poznać diagnostę i miejsce, w którym odbędzie się badanie. W trakcie spotkania rodzice otrzymują formularz wywiadu oraz przekazują istotne informacje.

Podczas drugiego spotkania wykonywane jest właściwe badanie protokołem obserwacji ADOS-2. W trakcie, dziecko bawi się i wchodzi w interakcję z diagnostą, a rodzaj proponowanych zadań dobrany jest odpowiednio do wieku i możliwości dziecka.

Ostatnie spotkanie skupione jest wokół wyników uzyskanych w trakcie badania, przekazaniu rodzicom raportu i zaleceń do pracy. Spotkanie odbywa się stacjonarnie lub on-line bez obecności dziecka.